Zaproszenie - Urodziny u Fabiana

Z A P R O S Z E N I E

„Urodziny u Fabiana”

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
2 marca 2019 roku (sobota) w Żychlińskim Domu Kultury

Muzyczne impresje fortepianowe.
Odsłonięcie tablicy memoratywnej.
11.00 - Powitanie zaproszonych gości i wprowadzenie w temat uroczystości.
11.15 - Inscenizacja słowno-muzyczna przybliżająca postać Karola Fabiana.
12.15 - Odczyt naukowy „Aktywność społeczności protestanckich w miastach Polski środkowej. Na przykładzie rodzin Fabianów i Koischwitzów.” (UŁ).
12.45 - Słowo o XIX wiecznych ... burmistrzach Żychlina.
13.00 - Z historii żychlińskich ewangelików w świetle badań archiwalnych - referat (AP Kutno).
13.20 - Wystąpienia gości.
13.30 - Zaproszenie na tort urodzinowy oraz wystawy:
          „Rodzina Fabianów”, „Jeńcy obozu w Celle pod Hanowerem 1915-1917”

Projekt finansowany przy udziale środków Urzędu Gminy w Żychlinie pod Patronatem Burmistrza Gminy Żychlin.
Partnerzy - Żychliński Dom Kultury i Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie.
Współpraca przy wystawach - Biblioteka Publiczna w Kutnie (przygotowanie), Archiwum Państwowe i Muzeum w Łowiczu.