Informacja

Rodziców, którzy korzystali z dofinansowania stowarzyszenia do turnusów rehabilitacyjnych ich dzieci prosimy o przysyłanie zdjęć z wyjazdów.
Pragniemy utrwalać wzajemną współpracę.