Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, w lokalu „Pizza & Burger” na ulicy Łąkowa 16 w Żychlinie
dnia 28 maj 2022 r. (sobota)
o godzinie:
    • 11:00 - pierwszy termin,
    • 11:30 - drugi termin.

z następującym porządkiem dziennym:

1. Powitanie, wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2021 r. i Program Działania na 2022 r.
5. Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Zatwierdzenie sprawozdań i informacja o nowych wyborach.
8. Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
9. Informacja ustępującego Zarządu.