Uchwała Zarządu Nr. 85/2012

Uchwała Zarządu Nr. 85/2012 z dnia 11.02.2012
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków


Zarząd Stowarzyszenia uchwala zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, w stołówce L.O. im. Adama Mickiewicza przy ul. Łukasińskiego 21 w Żychlinie dnia 31 marca 2012 r. (sobota) o godzinie:
- 11:00 - pierwszy termin,
- 11:15 - drugi termin.

z następującym porządkiem dziennym:
- Powitanie - wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
- Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie zmian do obrad
- Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
- Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2011r,
- Sprawozdanie finansowe za 2011r.
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- Program Działania Stowarzyszenia na rok 2012r. 
- Zatwierdzenie sprawozdań i uchwał
- Informacja o składkach i stanie kasy
- Sprawy różne (Rzym, Jaworki)

Obecnych 5 członków Zarządu. Za uchwałą głosowało 100% zgromadzonych.