Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

 

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, w stołówce L. O. im. Adama Mickiewicza przy ul. Łukasińskiego 21 w Żychlinie

dnia 16 marca 2013 r (sobota).

o godzinie:

 • 11:00 - pierwszy termin,

 • 11:15 - drugi termin.

z następującym porządkiem dziennym:

 • Powitanie - wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,

 • Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie zmian do obrad,

 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

 • Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2012 r.,

 • Sprawozdanie finansowe za 2012 r.,

 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

 • Program Działania Stowarzyszenia na rok 2013 r.,

 • Zatwierdzenie sprawozdań i uchwał,

 • Informacja o składkach i stanie kasy,

 • Sprawy różne.