Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

 

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na XII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, w stołówce L. O. im. Adama Mickiewicza przy ul. Łukasińskiego 21 w Żychlinie

dnia 8 marca 2014 r. (sobota).

o godzinie:

  • 11:00 - pierwszy termin,

  • 11:15 - drugi termin.

z następującym porządkiem dziennym:

  • Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,

  • Przedstawienie porządku obrad,

  • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej,

  • Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2013 r.,

  • Sprawozdanie finansowe za 2013 r.,

  • Podjęcie uchwał i wniosków,

  • Informacja o składkach i stanie kasy,

  • Sprawy różne (wigilia).