Wycieczka do Krakowa na wystawę historyczną

Pani Prezes naszego stowarzyszenia Urszula Weber-Król wraz z podopiecznymi Patrycją, Piotrem i Rafałem uczestniczyła w wystawie historycznej, która miała miejsce 26 kwietnia w Krakowie. Wystawa poświęcona była historii Flotylli

Wiślanej 1918 - 1939 r. Na zorganizowanym przez Henryka Olszewskiego - historyka amatora -  wyjeździe młodzieży z żychlińskich szkół.
Pani Ula z Panem Henrykiem przekazywała historyczne zdjęcie pierwszego dowódcy marynarki wojennej w niepodległej Polsce kapitana Władysława Nawrockiego - pochodzące z jej własnego, rodzinnego albumu. Kapitan Władysław Nawrocki był przyjacielem jej dziadka Mieczysława Webera i jego braci. Pracował w latach 1912-1913 z jej pradziadkiem, buchalterem Cukrowni Dobrzelin Wilhelmem Weberem. Ta rodzinna historia znajdzie swój finał w dniu 15 czerwca b.r. w Żychlinie, gdyż zdjęć kapitana p.Ula ma
więcej w tym tych z jej rodziną. Finał historii opiszemy.

images/nasze_obrazy/wystawa_Krakow/1024_krakow1.jpgimages/nasze_obrazy/wystawa_Krakow/1024_krakow2.jpgimages/nasze_obrazy/wystawa_Krakow/1024_krakow3.jpgimages/nasze_obrazy/wystawa_Krakow/1024_krakow4.jpgimages/nasze_obrazy/wystawa_Krakow/1024_krakow5.jpgimages/nasze_obrazy/wystawa_Krakow/1024_krakow6.jpgimages/nasze_obrazy/wystawa_Krakow/1024_krakow7.jpgimages/nasze_obrazy/wystawa_Krakow/1024_krakow8.jpg