Uroczystość przekazania fotografii kpt. Władysława Nawrockiego - relacja

Szanowni Państwo,

Miło nam oznajmić, że dnia 14 września 2014r, w Żychlińskim Domu Kultury odbyła się uroczystość przekazania unikatowych fotografii kpt. Władysława Nawrockiego do zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni przez Prezes naszego stowarzyszenia Panią Urszulę Weber-Król. Zdjęcia kapitana z rąk Pani Uli przyjął Pan Tomasz Miegoń – Dyrektor Muzeum. Dyrektor Tomasz Miegoń przekazał pamiątkowe obrazy oraz szereg ciekawych informacji o działalności swojej instytucji tak ważnej dla rozwoju polskiej kultury i rozpowszechniania wiedzy o marynarce wojennej.

 Uroczystość uświetnili liczni przedstawiciele Wojska Polskiego, Ligi Morskiej i Rzecznej z kontradmirałem Panem Marianem Ambroziakiem oraz komandorem Panem Markiem Padjas na czele. Wśród przybyłych gości była Pani Agnieszka Nawrocka – wnuczka kapitana oraz Pani Kornelia Major – Prezes Świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicznego „Świętogen” (kuzynka żony kapitana). Piękne stroje stowarzyszeń i regimentów rzucały się w oczy szczególnie dziewczętom.

Podziwiamy ogromną wiedzę o kapitanie Nawrockim i zaangażowanie w sprawę Pani Urszuli Weber-Król oraz Państwa Agnieszki i Henryka Olszewskich.

Jednocześnie informujemy, że Wiceminister MON Pan Maciej Jankowski w liście skierowanym do Pani Urszuli podziękował „za przekazanie do Muzeum bezcennych fotografii kpt. Nawrockiego jak i wkład wniesiony w organizację tej szczególnej uroczystości”. Zarządowi i członkom Stowarzyszenia jest ogromnie miło tym bardziej, że nasza Pani Prezes nie tylko przekazała unikatowe zdjęcia z albumu swojego pradziadka Wilhelma Webera ale także odkryła wiele kart z historii wielkiego przyjaciela swojej rodziny i Żychlina. To ona pierwsza przed wielu laty m.in. zdobyła informację o przejmowaniu przez kapitana Nawrockiego statków zaborcy austro-węgierskiego dnia 3 listopada 1918 roku, jego żychlińskie związki w czasach zaborów, udział kapitana w bitwie pod Husiatynem. Myślimy, że wielu historyków mogłoby czerpać korzyści z jej wiedzy aby poznawać nowe fakty z historii Polski.

Żychlińska młodzież pokazała, że wysoki poziom artystyczny jest i domeną małego miasteczka. Ilustracja słowno-muzyczna Grupy METAFORA pod kierownictwem Pani Katarzyny Brzozowskiej–Zajączkowskiej wzruszyła nie tylko wnuczkę kapitana Nawrockiego. Wysoki kunszt artystyczny chóru młodzieżowego ALLEGRO pod kierownictwem Pani Agnieszki Wawrzyniak wykazał, że i u nas drzemią niepospolite talenty.

Podziwiałyśmy ogromny kunszt pracy włożonej przez pracowników Domu Kultury z panią Magdaleną Rzeźnicką pełniącą obowiązki dyrektora i koordynatora z Wydziału Promocji Urzędu Gminy Żychlin Pana Adama Staszewskiego. Dziękujemy za wielkie zaangażowanie Burmistrza Pana Grzegorza Ambroziaka i przekazujemy wyrazy szacunku wszystkim pozostałym, którzy przyczynili się do sukcesu imprezy.

Informujemy, że na uroczystości zorganizowanej przez Urząd Gminy w Żychlinie oraz nasze Stowarzyszenie oczywiście byłyśmy i ją opisałyśmy:

Rozalia Kranc
Anna Krauze
Agnieszka Brzozowska

images/Album/Uroczystosc_kpt_Nawrocki/1024_kpt_W_N_1.jpgimages/Album/Uroczystosc_kpt_Nawrocki/1024_kpt_W_N_2.jpgimages/Album/Uroczystosc_kpt_Nawrocki/1024_kpt_W_N_3.jpgimages/Album/Uroczystosc_kpt_Nawrocki/1024_kpt_W_N_4.jpgimages/Album/Uroczystosc_kpt_Nawrocki/1024_kpt_W_N_5.jpgimages/Album/Uroczystosc_kpt_Nawrocki/1024_kpt_W_N_6.jpgimages/Album/Uroczystosc_kpt_Nawrocki/1024_kpt_W_N_7.jpg