Raport z monitoringu za miesiac lipiec 2014 r.

W opracowaniu omówiony został projekt Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu, przygotowany przez MPiPS, a następnie przyjęty przez Radę Ministrów. Oprócz tego miesiąc lipiec przyniósł szereg interesujących raportów Najwyższej Izby Kontroli, które również zostały omówione poniżej. Chodzi przede wszystkim o raport na temat polityki państwa wobec bezdomności, a także dwa raporty o tematyce edukacyjnej - o zagrożeniu patologiami w szkole oraz o przygotowaniu szkół do nauki w nich sześciolatków. W kontekście edukacyjnym przybliżone zostało rozporządzenie regulujące tegoroczne zasady korzystania ze wsparcia materialnego w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Pełny raport można pobrać tutaj.

Do prawidłowego wyświetlenia pliku niezbędny jest w Twoim systemie program Adobe Reader, aby go pobrać kliknij na obrazek.

 

pobierz Adobe Reader