Biuletyn informacyjny 5/2014 oraz Wkład EAPN w przegląd śródokresowy Strategii Europa 2020

Opracowania prezentują aktualne działania w realizowanym projekcie „EAPN Polska - wspólnie budujemy Europę Socjalną”, aktualności związane z przygotowywanymi strategiami i programami ważnymi z punktu widzenia organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem problemowi ubóstwa, omawiamy toczące się prace legislacyjne w dziedzinie polityki społecznej oraz działania związane z nowym okresem finansowania oraz główny program mający zastąpić Strategię Lizbońską.

Pełny biuletyn informacyjny 5/2014 można pobrać tutaj.

Pełny dokument "Wkład EAPN w przegląd śródokresowy Strategii Europa 2020" można pobrać tutaj.

Do prawidłowego wyświetlenia pliku niezbędny jest w Twoim systemie program Adobe Reader, aby go pobrać kliknij na obrazek.

 

pobierz Adobe Reader