Szkolenie o spółdzielniach socjalnych

szkolenie

W listopadzie i grudniu 2014 r. Stowarzyszenie „Blisko dziecka” w ramach współpracy z Fundacją Aktywizacja, z którą prowadzi projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” realizowało kolejne szkolenie dotyczące tworzenia spółdzielni socjalnych. Bardzo ciekawe zajęcia prowadził trener Pan Daniel Król z łódzkiej firmy Projekt Partners. Uczestnicy nauczyli się zasad pisania biznesplanu, jak założyć własną firmę, nabyli umiejętności tworzenia budżetu i wniosku, analizy SWOT.

Szkoda, że niewielu bezrobotnych z naszego terenu jest zainteresowanych stworzeniem takowej spółdzielni w Żychlinie. Niewątpliwie byłaby to szansa stworzenia nowych miejsc pracy w Żychlinie.