Nasza Misja

Naszą Misją jest pomagać dzieciom i młodzieży szczególnie niepełnosprawnej, z rodzin niewydolnych wychowawczo, z rodzin patologicznych, zagrożonych długotrwałym bezrobociem oraz autyzmem.

Prowadzimy działalność edukacyjno-profilaktyczną, terapeutyczno-korekcyjną, informacyjno-konsultacyjną, rehabilitację zawodową, społeczną i medyczną dla  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z zakresu kultury, wypoczynku, rekreacji i sportu.

Wspieramy kampanię parkingową na rzecz osób niepełnosprawnych, działania włączające młodzież w akcje przeciw narkotykom oraz działania na rzecz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

Organizujemy wyjazdy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z jednym rodzicem lub opiekunem na turnusy rehabilitacyjne, basen, konferencje.