Przypomnienie

Wyjazd do Uniejowa na baseny termalne odbędzie się 27 czerwca 2016 roku.

Wyjazd z Żychlina o godz. 9:00 natomiast planowany wyjazd z Kutna o godz. 9:30, z parkingu przy McDonald's.