Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, w stołówce L. O. im. Adama Mickiewicza przy ul. Łukasińskiego 21 w Żychlinie


dnia 8 kwietnia 2017 r. (sobota) o godzinie:

  • 11:00 - pierwszy termin,
  • 11:15 - drugi termin.

z następującym porządkiem dziennym:

  1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad,
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
  3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
  4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2016 r. i Program Działania na 2017 r.,
  5. Sprawozdanie finansowe za 2016 r.,
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i zatwierdzenie sprawozdań,
  7. Informacja o składkach i stanie kasy,
  8. Sprawy różne.